Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? (2023)

Engels :vroeg doorHaydenbell269

27.05.2023de volgende vraag

Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? (1)0

Stap voor stap antwoord

27.05.2023, opgelost door geverifieerde expert

Rajat Thapa's Specialist Wiskunde, DAV Post Graduate College 1 383 2 305 antwoorden 4,9 waardering
Ontgrendel het volledige antwoord 10 leerlingen vonden dit antwoord nuttig

gebrek aan steun voor de dresscode van je school

Was het nuttig?

Behulpzaam

Nutteloos

FAQ

Engels

Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay?

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door Specialist Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? (7)10

gebrek aan steun voor de dresscode van je school

Engels

Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? A. overbevolking op het westelijk halfrond b. beroemde schilderijen c. honger in de wereld d. gebrek aan steun voor de dresscode van je school

Stap voor stap antwoord

(Video) How to Write a Problem Solution Essay | Structure Overview | English Writing Skills

PBeantwoord door Meester Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? (8)62

Ik zou zeggen dat D de beste is, je kunt enkele echte oplossingen bieden. En kom met geldige argumenten.

Engels

Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? A. overbevolking op het westelijk halfrond b. beroemde schilderijen c. honger in de wereld d. gebrek aan steun voor de dresscode van je school

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door Specialist Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? (9)62

Ik zou zeggen dat D de beste is, je kunt enkele echte oplossingen bieden. En kom met geldige argumenten.

Engels

Veel mensen hebben een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de fotografie. Schrijf een essay over de invloed van Louis Daguerre op de ontwikkeling van fotografie in zowel 'Early Photography' als 'The Daguerreotype Medium'. Gebruik bewijsmateriaal uit beide passages om uw antwoord te ondersteunen.

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door PhD Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? (10)1

Antwoord:

De motivatie van Louis Daguerre om te gaan experimenteren met lichtgevoelige materialen was dat hij en anderen een beeld zouden kunnen vastleggen van een stil moment in de tijd.

Stapsgewijze uitleg:

Vroege fotografie en Daguerreotype Medium.

Louis Daguerre vond een nieuw proces uit dat hij in 1839 een daguerrotype noemde, dat de belichtingstijd aanzienlijk verkortte en een blijvend resultaat opleverde, maar slechts één afbeelding opleverde.

Louis Daguerre noemde zijn uitvinding 'daguerreotypie'. Zijn methode, die hij laat in de zomer van 1839 aan het publiek bekendmaakte, bestond uit het behandelen van verzilverde koperen platen met jodium om ze gevoelig te maken voor licht, ze vervolgens in een camera te belichten en de beelden te 'ontwikkelen' met warme kwikdamp.

Daguerreotypieën werden een gelijkmaker tussen klassen. Niet langer werden gelijkenissen alleen gemaakt voor de superrijken. Een gemiddeld persoon kan een portretstudio binnenlopen, voor een foto gaan zitten en hetzelfde product hebben als de miljonair verderop in de straat. Door de populariteit ontstonden fotofabrieken

Opvattingen over moderniteit en kapitalisme hadden een grote invloed op de ontdekking van Daguerre, omdat zijn belangrijkste doel was om het proces dat eerder werd gebruikt om beelden vast te leggen, te verbeteren en te moderniseren en om wat hij zag te upgraden met behulp van camera obscura.

Mensen konden een visuele geschiedenis gaan ontwikkelen, niet alleen de rijken konden zich een portret laten maken, en mensen konden beelden verzamelen van hun vrienden en familie.

Engels

Waar doelde Trevor Noah op toen hij zei: Negen maanden nadat de eerste Nederlandse boten het strand in de Tafelbaai bereikten, waren er gemengde kinderen in Zuid-Afrika. Net als in Amerika hadden de kolonisten het hier naar hun zin met de inheemse vrouwen, zoals kolonisten vaak doen (21).

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door PhD

(Video) Write a Problem-Solution Essay

noch zwart noch wit, maar ze werden kleurlingen genoemd

Engels

In regels 192–194 legt Thoreau uit wat er gebeurt "wanneer een eikel en kastanje naast elkaar vallen". Wat is de betekenis van zijn analogie?

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door Meester

Antwoord:

Zie onder:

Stapsgewijze uitleg:

Thoreau zegt: "... Als een eikel en een kastanje naast elkaar vallen... gehoorzamen ze allebei aan hun eigen wetten..." (3). Dit kan worden geïnterpreteerd als succes dat kan worden verkregen zonder de hulp van een ander. De eikel en de kastanje zijn twee individuen die op hun eigen manier uniek zijn en toch hetzelfde resultaat hadden. Hetzelfde geldt voor mensen; voor degenen die hetzelfde doel bereiken als een ander, is het veel beter om het onder jouw kwaliteiten en op je eigen manier te doen. Het doel van deze passage was dat Thoreau zijn toehoorders informeerde over zijn opvattingen over de regering en haar negatieve effecten op de beschaving. Met zijn beperkingen kunnen mensen hun potentieel niet volledig benutten, omdat de bureaucratie hen altijd zal beperken. Thoreau wil dat zijn publiek succesvol wordt in hun eigen landhuis en gebruikt deze serhetorische apparaten om te synchroniseren met zijn lezers.

Engels

Maak het volgende overzicht af door vast te stellen vanuit wiens perspectief elk deel van "An Occurrence at Owl Creek Bridge" wordt verteld. Voeg notities toe over of en hoe het perspectief binnen elk deel van het verhaal verschuift. Dit betekent dat je elk verhaal opnieuw moet bekijken en moet vertellen dat de verteller of Farquhar het verhaal vertelt en uitlegt hoe in de toelichting op het perspectiefvak. help alsjeblieft

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door PhD

Antwoord:

Er is een geleidelijke verschuiving van standpunt in het verhaal “An Occurrence
bij Owl Creek Bridge".

Stapsgewijze uitleg:

●''Owl Creek Bridge'' is geenvertelling in de eerste persoon, wat betekent dat het niet wordt verteld vanuit het perspectief van de hoofdpersoon, wat Farquhar betekent. In plaats daarvan komt de tekst uit eenderde persoon verteller, of verteld door een externe kracht of karakter.

●In zekere zin presenteert Bierce lezers een onbetrouwbare verteller in een derde persoon. De verteller weet de hele tijd dat Peyton droomt, maar laat lezers denken dat Peyton is ontsnapt. Door de scènes van Peytons droom als werkelijkheid weer te geven, speelt de verteller met de emoties van de lezer.

●In "An Occurrence at Owl Creek Bridge" veranderen een paar verschuivingen in het verhaal het gezichtspunt van het hele verhaal, wat de lezers in wezen verbijstert. In alinea vijf vindt bijvoorbeeld een verschuiving plaats wanneer Peyton Farquhar zijn ogen sluit vlak voordat hij wordt opgehangen.

●In paragraaf 36 van 'An Occurrence at Owl Creek Bridge' verschuift Bierce van de verleden tijd naar de tegenwoordige tijd. Bierce schrijft dat "nu hij een ander tafereel ziet ... hij staat bij de poort van zijn eigen huis." Het effect hier is dat de lezer gelooft dat Farquhar echt is ontsnapt en thuis is gekomen.

Engels

Alle bronnen zeggen dat studenten op verschillende manieren leren. Geef twee voorbeelden uit verschillende bronnen die dit idee ondersteunen en leg uit hoe elk voorbeeld deze observatie ondersteunt. Noem bewijsmateriaal en identificeer de bron van elk stuk informatie op titel of nummer.

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door PhD Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? (11)1

(Video) Problem-solution essay: 10 steps for success

Antwoord:

Volgens de leerlingen leren ze op verschillende manieren, zoals games, animaties, familie en de school enz.

Stapsgewijze uitleg:

De voorwaardestudentverwijst naar het leren van de kennis en de ontwikkeling van het lichaam. Ze winnen ook deervaring. De studenten leren als de onder debegeleidingvan de leraar. De leraar is de leraar aan destudenten. De leerling leert de verschillende manieren om de verschillende te consumerenkennis.

Volgens destudentzijn de leer op de verschillende manieren zijn;

Animatievideo om het concept gemakkelijk te beschrijven en de herinnering om de taak gemakkelijk te maken.

Spellenzijn het leren om fouten niet te herhalen.

Familiezijn de eerste les aan de student.

Schoolzijn de leraar tot de gids in de carrière.

Het resultaat is dat destudentis het leren op de verschillende in de weg.

Engels

in regels 145-170 en beschrijf het karakter van mevr. scherp door de ogen van deze twee personages. welke verandering hebben ze bij haar waargenomen? Vragen voor de "lle"

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door PhD

Antwoord:

In de regels 578-579 vertelt mevrouw Keeney haar man waarom ze met hem wilde zeilen: "Ik wilde zien
Jij bent de held, ze denken dat je in Homeport bent." Op welke manier verandert de reis de manier waarop ze haar man ziet? Noem bewijs uit het toneelstuk in je antwoord.
Mevrouw Keeney ziet dat haar man een harde man is die brutaal kan zijn tegen zijn bemanning die hem achtervolgt
zijn doel. In de regels 650-653 zegt ze tegen hem: "Je wilt je dwaze reputatie waarmaken, zelfs als je dat doet
moet mannen slaan en uithongeren en me gek maken om het te doen."
Aan het einde van het stuk verbreekt kapitein Keeney zijn belofte aan zijn vrouw, ook al zegt hij dat hij liefheeft
haar. Wat is de motivatie voor zijn gedrag, afgezien van simpele economische kansen?
Keeney's trots zet hem ertoe aan zijn doel te bereiken
de olie krijgen voordat hij gevoelens voor zijn vrouw krijgt. Hij heeft de olie nodig om zich sterk te voelen en zichzelf te bewijzen. Tegelijkertijd ontkent hij dat zijn vrouw echt gek aan het worden is, door te zeggen: "Ik weet dat je me voor de gek houdt" (regels 892-893). Misschien voelt hij zich gerechtvaardigd om 'voor de grap nog een tijdje' op zee te blijven, omdat hij niet kan geloven dat ze werkelijk haar verstand aan het verliezen is en omdat ze er in de eerste plaats op stond de reis te maken.

Stapsgewijze uitleg:

breng zo nodig de nodige wijzigingen aan om de punten beter te maken

Engels

Welke invloed heeft de zinsnede "we gaan weer naar het noorden, met andere woorden, naar het land van verstandige mensen" in paragraaf 12 op de passage?

Stap voor stap antwoord

PBeantwoord door PhD Welk onderwerp is specifiek genoeg voor een goed probleem-en-oplossingsessay? (12)1

Antwoord:

De uitdrukking "we gaan weer naar het noorden, met andere woorden, naar het land van verstandige mensen" laat zien dat de hele onderneming, gepland door de professor en de kapitein, niet verstandig was. Het heeft een kritische toon.

Stapsgewijze uitleg:

De zin hierboven werd geuit door de Canadees in het boek "Twenty Thousand Leagues Under the Seas Revised" door Jules Verne. Hij bedoelde dat de onderneming die ze hadden ondernomen vruchteloos en onverstandig was.

Hij bekritiseerde de reis omdat de Nautilus op dat moment vastzat in het ijs en niet meer vooruit kon.

Vandaag hebben we geholpen

715studenten

net nu

Biologie

Wat is de samenstelling van de meest voorkomende minerale verbindingen op aarde? a) oxalaten, zuurstof en een of meer organische verbindingen b) zuurstof, sulfaten en een of meer niet-metalen c) carbonaten, zuurstof en een of meer organische verbindingen d) silicium, zuurstof en een of meer metalen

SBeantwoord door Specialist

net nu

Geschiedenis

Ho was de eerste president van de Verenigde Staten

SBeantwoord door Specialist

1 minuut geleden

Natuurkunde

Stel dat een condensator met parallelle platen een diëlektricum heeft dat kapot gaat als het elektrische veld groter is dan k v/m. dus is de maximale nominale spanning van de condensator vmax=kd, waarbij d de scheiding tussen de platen is. in werkprobleem p3.33 vinden we dat de maximale energie die kan worden opgeslagen wmax=12ϵrϵ0k2(vol) is waarin vol het volume van het diëlektricum is. gegeven dat k = 32 × 105v/m en dat ϵr = 1 (de geschatte waarden voor lucht), zoek de afmetingen van een parallelle plaatcondensator met vierkante platen als het gewenst is om 1 mj op te slaan bij een spanning van 2000 v in de kleinst mogelijke hoeveelheid.

SBeantwoord door Specialist

2 minuten geleden

Natuurkunde

Wat is een stuk steen of stof uit de ruimte

PBeantwoord door PhD

2 minuten geleden

Engels

"het niet-onderzochte leven is het leven niet waard" - wat betekent dit?

SBeantwoord door Specialist

Krijg hulp bij huiswerk

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 09/06/2023

Views: 5543

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.