1.4: Natuurkundige problemen oplossen (2023)

 1. Laatst bijgewerkt
 2. Opslaan als PDF
 • Pagina-ID
  14434
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}}}\) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!- \!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{ span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart }{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\ norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm {span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\ mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{ \ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{ \unicode[.8,0]{x212B}}\)

  Dimensionale analyse

  Elke fysieke grootheid kan worden uitgedrukt als een product van een combinatie van de fysieke basisdimensies.

  leerdoelen

  • Bereken de conversie van de ene soort dimensie naar de andere

  Dimensies

  De dimensie van een fysieke grootheid geeft aan hoe deze zich verhoudt tot een van de zeven basisgrootheden. Deze fundamentele grootheden zijn:

  • [M] Massa
  • [L] Lengte
  • [T] Tijd
  • [A] Huidig
  • [K] Temperatuur
  • [mol] Hoeveelheid van een stof
  • [cd] Lichtintensiteit

  Zoals u kunt zien, staat het symbool tussen vierkante haken. Dit wordt vaak gebruikt om de dimensie van individuele basishoeveelheid weer te geven. Een voorbeeld van het gebruik van basisdimensies is snelheid, die een dimensie heeft van 1 in lengte en -1 in tijd; \(\mathrm{\frac{[L]}{[T]}=[LT^{−1}]}\). Elke fysieke grootheid kan worden uitgedrukt als een product van een combinatie van de fysieke basisdimensies.

  Dimensionale analyse

  Dimensionale analyse is de praktijk van het controleren van relaties tussen fysieke grootheden door hun dimensies te identificeren. De dimensie van elke fysieke grootheid is de combinatie van de fysieke basisdimensies waaruit deze is samengesteld. Dimensionale analyse is gebaseerd op het feit dat de fysische wet onafhankelijk moet zijn van de eenheden die worden gebruikt om de fysische variabelen te meten. Het kan worden gebruikt om de plausibiliteit van afgeleide vergelijkingen, berekeningen en hypothesen te controleren.

  (Video) Solving Projectile Motion Problems in Physics - [1-4-7]

  Afgeleide afmetingen

  De dimensies van afgeleide grootheden kunnen enkele of alle dimensies in individuele basisgrootheden bevatten. Om de techniek te begrijpen om dimensies van een afgeleide grootheid te schrijven, beschouwen we het geval van kracht. Kracht wordt gedefinieerd als:

  \[\begin{uitlijnen} \mathrm{F} &= \mathrm{m⋅a} \\ \mathrm{F} &= \mathrm{[M][a]} \end{uitlijnen}\]

  De dimensie van versnelling, weergegeven als [a], is zelf een afgeleide grootheid die de verhouding is tussen snelheid en tijd. Snelheid is op zijn beurt ook een afgeleide grootheid, zijnde de verhouding van lengte en tijd.

  \[\begin{align} \mathrm{F} &= \mathrm{[M][a]=[M][vT^{−1}]} \\ \mathrm{F} &= \mathrm{[M ][LT^{−1}T^{−1}]=[MLT^{−2}]} \end{align}\]

  Dimensionale conversie

  In de praktijk kan het nodig zijn om van de ene dimensie naar de andere om te schakelen. Voor veelvoorkomende conversies weet u misschien al uit uw hoofd hoe u moet converteren. Maar voor minder voorkomende is het handig om te weten hoe u de conversiefactor kunt vinden:

  \[\wiskunde{Q=n_1u_1=n_2u_2}\]

  waarbij n staat voor het bedrag per u dimensies. U kunt dan ratio's gebruiken om de conversie te berekenen:

  \[\mathrm{n_2=\dfrac{u_2}{u_1}⋅n_1}\]

  (Video) How to Solve Every Physics Problem (Easy)

  Trigonometrie

  Trigonometrie staat centraal bij het gebruik van vrijlichaamdiagrammen, die helpen om moeilijke natuurkundige problemen visueel weer te geven.

  leerdoelen

  • Leg uit waarom trigonometrie nuttig is bij het bepalen van horizontale en verticale componenten van krachten

  Trigonometrie en het oplossen van natuurkundige problemen

  In de natuurkunde worden de meeste problemen veel gemakkelijker opgelost wanneer een vrijlichaamsdiagram wordt gebruikt. Vrije lichaamsdiagrammen gebruiken geometrie en vectoren om het probleem visueel weer te geven. Trigonometrie wordt ook gebruikt bij het bepalen van de horizontale en verticale componenten van krachten en objecten. Vrijlichaamsdiagrammen zijn erg nuttig om visueel te identificeren welke componenten onbekend zijn en waar de momenten worden toegepast. Ze kunnen helpen bij het analyseren van een probleem, of het nu statisch of dynamisch is.

  Wanneer mensen vrijlichaamsdiagrammen tekenen, is vaak niet alles perfect evenwijdig en loodrecht. Soms moeten mensen de horizontale en verticale componenten van krachten en objectoriëntatie analyseren. Wanneer de kracht of het object niet parallel aan deXofjas kunnen mensen eenvoudige trigonometrie gebruiken om de eenvoudigste componenten van de actie te gebruiken om deze te analyseren. In principe moet alles worden beschouwd in termen vanXEnj, wat soms enige manipulatie vergt.

  1.4: Natuurkundige problemen oplossen (2)

  Gratis lichaamsdiagram: De stang hangt scharnierend aan een muur en wordt vastgehouden met behulp van een touwtje.

  Een staaf 'AB' scharniert bij 'A' aan een muur en wordt stilgehouden met behulp van een touwtje, zoals weergegeven in. Deze oefening omvat het tekenen van het vrijlichaamsdiagram. Om het probleem gemakkelijker te maken, de krachtFzal worden uitgedrukt in termen van de horizontale en verticale componenten. Het verwijderen van alle andere elementen uit de afbeelding helpt bij het produceren van het voltooide vrijlichaamsdiagram.

  (Video) Natuurkunde uitleg Stoffen 3a: Oplossing en suspensie

  1.4: Natuurkundige problemen oplossen (3)

  Gratis lichaamsdiagram: Het vrijlichaamsdiagram als eindproduct

  Gegeven het voltooide vrijlichaamsdiagram kunnen mensen hun kennis van trigonometrie en de wetten van sinus en cosinus gebruiken om de horizontale en verticale componenten wiskundig en numeriek weer te geven:

  Algemene probleemoplossende trucs

  Vrije lichaamsdiagrammen gebruiken geometrie en vectoren om het probleem visueel weer te geven.

  leerdoelen

  • Construeer een vrijlichaamsdiagram voor een fysiek scenario

  In de natuurkunde worden de meeste problemen veel gemakkelijker opgelost wanneer een vrijlichaamsdiagram wordt gebruikt. Dit maakt gebruik van geometrie en vectoren om het probleem visueel weer te geven, en trigonometrie wordt ook gebruikt bij het bepalen van horizontale en verticale componenten van krachten en objecten.

  Doel: Vrijlichaamdiagrammen zijn zeer nuttig bij het visueel identificeren van welke componenten onbekend zijn, waar de momenten worden toegepast, en helpen bij het analyseren van een probleem, of het nu statisch of dynamisch is.

  Hoe maak je een vrij lichaamsdiagram

  Om een ​​vrijlichaamsdiagram te tekenen hoeft u zich geen zorgen te maken over het op schaal tekenen, dit is precies wat u gebruikt om uzelf te helpen de problemen te identificeren. Eerst wil je het lichaam modelleren, op een van de volgende drie manieren:

  • Als deeltje. Dit model kan worden gebruikt wanneer de draai-effecten nul zijn of geen belang hebben, ook al is het lichaam zelf uitgestrekt. Het lichaam kan worden weergegeven door een kleine symbolische klodder en het diagram reduceert tot een reeks gelijktijdige pijlen. Een kracht op een deeltje is agebondenvector.
  • stijf verlengd. Spanningen en spanningen zijn niet van belang, maar draai-effecten wel. Een krachtpijl moet langs de krachtlijn liggen, maar waar langs de lijn is niet relevant. Een kracht op een gestrekt star lichaam is aglijdenvector.
  • niet-stijf verlengd. Depunt van toepassingvan een kracht wordt cruciaal en moet op het diagram worden aangegeven. Een kracht op een niet-star lichaam is agebondenvector. Sommige ingenieurs gebruiken de staart van de pijl om het punt van toepassing aan te geven. Anderen gebruiken de tip.
  (Video) Natuurkunde uitleg Algemeen 5: Formules ombouwen (Herschrijven)

  Wat te doen en wat niet te doen

  Wat op te nemen: aangezien een vrijlichaamsdiagram het lichaam zelf en de externe krachten erop vertegenwoordigt. U wilt dus de volgende dingen in het diagram opnemen:

  • Het lichaam: Dit wordt meestal op een schematische manier geschetst, afhankelijk van het lichaam – deeltje/verlengd, rigide/niet-rigide – en op welke vragen er beantwoord moeten worden. Dus als rotatie van het lichaam en koppel in overweging worden genomen, is een indicatie van de grootte en vorm van het lichaam nodig.
  • De externe krachten: deze worden aangegeven met gelabelde pijlen. In een volledig opgelost probleem kan een krachtpijl de richting aangeven, de grootte van het aangrijpingspunt. Deze krachten kunnen wrijving, zwaartekracht, normaalkracht, weerstand, spanning, enz.

  Voeg niet toe:

  • Toon geen andere lichamen dan de instantie van interesse.
  • Toon geen krachten die door het lichaam worden uitgeoefend.
  • Interne krachten die op verschillende delen van het lichaam inwerken door andere delen van het lichaam.
  • Elke snelheid of versnelling wordt weggelaten.

  Hoe elk natuurkundig probleem op te lossen: Leer vijf eenvoudige stappen in vijf minuten! In deze aflevering behandelen we de meest effectieve probleemoplossende methode die ik ben tegengekomen en doen we een beroep op een paar vage vrienden om ons te helpen herinneren aan de stappen.

  1.4: Natuurkundige problemen oplossen (4)

  Gratis lichaamsdiagram: Gebruik deze figuur om de voorbeeldopgave te verwerken.

  Kernpunten

  • Dimensionale analyse is de praktijk van het controleren van relaties tussen fysieke grootheden door hun dimensies te identificeren.
  • Het is gebruikelijk om te worden geconfronteerd met een probleem dat verschillende dimensies gebruikt om dezelfde basisgrootheid uit te drukken. De volgende vergelijking kan worden gebruikt om de conversiefactor tussen de twee afgeleide dimensies te vinden: \(\mathrm{n_2=\frac{u_2}{u_1} \times n_1}\).
  • Dimensionale analyse kan ook worden gebruikt als een eenvoudige controle van berekeningen, theorieën en hypothesen.
  • Het is belangrijk om het probleem en de onbekenden te identificeren en ze in een vrijlichaamsdiagram te tekenen.
  • De wetten van cosinus en sinus kunnen worden gebruikt om de verticale en horizontale componenten van de verschillende elementen van het diagram te bepalen.
  • Vrije lichaamsdiagrammen gebruiken geometrie en vectoren om natuurkundige problemen visueel weer te geven.
  • Met een vrijlichaamsdiagram kunt u het probleem dat u probeert op te lossen visueel isoleren en vereenvoudigen tot eenvoudige geometrie en trigonometrie.
  • Bij het tekenen van deze diagrammen is het handig om alleen het lichaam zelf en de daarop werkende krachten te tekenen.
  • Het tekenen van andere objecten en interne krachten kan het diagram verdichten en ervoor zorgen dat het minder nuttig is.

  Belangrijkste voorwaarden

  • dimensie: Een maat voor ruimtelijke omvang in een bepaalde richting, zoals hoogte, breedte of breedte, of diepte.
  • trigonometrie: De tak van de wiskunde die zich bezighoudt met de relaties tussen de zijden en de hoeken van driehoeken en de daarop gebaseerde berekeningen, met name de trigonometrische functies.
  • statisch: Vast op zijn plaats; geen beweging hebben.
  • dynamisch: Veranderen; actief; in beweging.

  LICENTIES EN TOESCHRIJVINGEN

  INHOUD MET CC-LICENTIE, EERDER GEDEELD

  INHOUD MET CC-LICENTIE, SPECIFIEKE TOESCHRIJVING

  (Video) Cv-ketel bijvullen

  Videos

  1. How to Calculate Molality (m) #science #chemistry #education #shorts #short
  (The Science Classroom)
  2. Calculating Molarity | Molar Concentration #chemistry #science #homework #shorts #short #education
  (The Science Classroom)
  3. MAKKELIJK HOGE CIJFERS HALEN! mijn geheimen + tips
  (Liv Catharina)
  4. mechanica - oefening inhaalbeweging als eenparig rechtlijnige beweging of ERB
  (Jeroen De Vos)
  5. 3.1 Dynamica deel 1: Krachten
  (Niels Goossens)
  6. Dimensional formula trick | NEET PYQs #shorts #sachinsirphysics
  (sachin sir physics)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Otha Schamberger

  Last Updated: 08/20/2023

  Views: 5895

  Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Otha Schamberger

  Birthday: 1999-08-15

  Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

  Phone: +8557035444877

  Job: Forward IT Agent

  Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

  Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.